Seminarium „Jak zmotywować osobę doznającą przemocy do współpracy”

    13.06.2017 przedstawiciele służb społecznych na co dzień zajmujących przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie tj. pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy, funkcjonariusze policji uczestniczyli w seminarium poświęconym motywowaniu do współpracy osoby doznającej przemocy, która nie chce współpracować w ramach procedury „Niebieskie Karty”.  Szkolenie było poświęcone pracy z osobą doznającą przemocy w toku procedury „Niebieskie Karty”. Omawiano, jak nawiązać relację, nić porozumienia z osobą krzywdzoną, jak budować strategię nastawioną na współpracę, jak radzić sobie w sytuacjach, które zna chyba każdy, kto pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy – gdy „klient nie współpracuje”. Punktem wyjścia było uporządkowanie wiedzy o mechanizmach psychologicznych, które wpływają na zachowanie klienta.

    Osoba prowadzącą szkolenie była Pani Małgorzata Wincenciak, która ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Pracuje jako konsultant, terapeuta i trener. Ukończyła szkolenie I i II stopnia w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, a obecnie jest w trakcie szkolenia w terapii systemowej, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada Certyfikat Specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od 2010 współpracuje ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, najpierw jako stażystka w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, a od 2011 jako stały współpracownik Stowarzyszenia jest konsultantem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy ogólnopolskiej infolinii Pogotowia oraz koordynatorem i konsultantem w poradni e-mail.

    Organizatorem seminarium był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świdnicy, a sfinansowane zostało ze środków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów.

Informacje w mediach: regionfakty.pl

Skip to content