SAMOOBRONA DLA ŚWIDNICKICH SENIOREK

 

Kolejny raz w Świdnicy odbędą się warsztaty z asertywności i samoobrony dla
kobiet „WenDo”. Tym razem dedykowane są specjalnie dla świdnickich Seniorek.

„WenDo” znaczy „Droga Kobiet”. To metoda przeciwdziałania przemocy wobec
kobiet, która uczy skutecznej i asertywnej komunikacji, zwłaszcza w sytuacji
zagrożenia oraz reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację i
przemoc ze względu na płeć. Nie są wymagane szczególne umiejętności,
przygotowanie sportowe, czy szeroka wiedza. Każda Pani, niezależnie od
doświadczeń i poziomu sprawności, może nauczyć się skutecznie bronić w
każdej sytuacji, w miejscu publicznym, czy w domu i dbać o swoje granice –
nie czuć się bezradną i bezbronną. Warsztaty uczą, jak reagować na przemoc
oraz wzmacniają poczucie pewności siebie i własnej wartości.

Zajęcia odbędą się w dniach 28-29 lipca 2021 r. w centrum Miasta.

Mieszkanki Świdnicy (w wieku powyżej 60 roku życia) mogą zapisać się do
udziału w warsztatach dzwoniąc do MOPS w Świdnicy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 na nr telefonu 602-621-749. Decyduje kolejność
zgłoszeń.”

Skip to content