Rozpoczęciu naboru rekrutacyjnego na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0001/19, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Forum Aktywności Lokalnej informuje o rozpoczęciu naboru na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających Przedsiębiorstwach Społecznych, istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych oraz w Podmiotach Ekonomii Społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w Przedsiębiorstwa Społeczne.

 

Więcej informacji : [ kliknij ]

Skip to content