„Razem bezpieczniej”

razem_bezp3

Warsztaty dla gimnazjalistów organizowane w ramach projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa w Świdnicy – działania na rzecz młodzieży i seniorów”, służą zwiększeniu świadomości dotyczącej skutków stosowania przemocy, jej rodzajów oraz sposobów jej przeciwdziałania.

Chłopcy i dziewczęta pierwsze dwie godziny zajęć mieli oddzielnie, kolejne dwie godziny dwóch trenerów (kobieta i mężczyzna) prowadzili z całym zespołem klasowym.W trakcie spotkania młodzież uczestniczyła m.in. w ćwiczeniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, na rozpoznawanie emocji i stanów (takich jak lęk, wstyd, złość, smutek, bezradność itp.). Ponadto omówienie zostały różnicy pomiędzy emocją a zachowaniem, ukazane zostały różnice pomiędzy konstruktywnym wyrażaniem swoich emocji a destrukcyjnym zachowaniem, zwrócono uwagę, że często agresja wynika z lęku a nie z odwagi. Usystematyzowana została wiedza na temat rodzajów i skutków zachowań agresywnych w obrębie tej samej płci oraz w stosunku do płci przeciwnej, (przyczyny, zachowania.) Prowadzący warsztaty to doświadczeni psychoterapeuci, trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W tym samym dniu zespół klasowy uczestniczył w spotkaniu z  przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy, którzy omówili z młodzieżą zagadnienia związane z substancjami psychoaktywnymi: czym są, jak działają, jaki wpływ wywierają na zachowanie osoby zażywającej, jak możne zmienić się ludzkie ciało pod wpływem zażywania narkotyków ( w tym dopalaczy) , jak należy zachowywać się w obecności osób znajdujących się pod wpływem substancji psychoaktywnych, gdzie szukać pomocy w razie problemów uzależnień.

Ponadto uczniowie spotkali się z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, który przekazał, jakie występują formy przemocy, jakie czyny nieletniego są karalne, jakie są formy demoralizacji. Ponadto omówione zostały fragmenty ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, przedstawione zostały środki wychowawcze i poprawcze, jako sankcje za popełnienie czynów karalnych przez nieletnich.

W/w spotkania na przełomie października/ listopada br. odbyły się w Gimnazjum Nr 1 oraz w Gimnazjum Nr 2  w Świdnicy. [ Gimnazjum nr 2  – informacja ]

[WRGF id=1779]

Skip to content