Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzależnieniom

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Mieszkańców Świdnicy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzależnieniom.

W ramach punktu można w szczególności:

  • uzyskać informację o systemie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz świadków tej przemocy w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, organizacji Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sposobu inicjowania procedury „Niebieskie Karty”, służb i miejsc w których można to uczynić,
  • zainicjować interwencję w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie oraz otrzymać wsparcie i informację o możliwościach uzyskania pomocy w celu powstrzymania przemocy,
  • uzyskać informację o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione i zagrożone uzależnieniami, w tym dzieci i młodzież.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny współpracuje z innymi specjalistami zatrudnionymi w MOPS w Świdnicy oraz instytucjami mogącymi włączyć się w systemową i długofalową pomoc.

Siedziba Punktu znajduje się w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Rynek 39/40. Wsparcie udzielane jest bezpłatnie w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Punktu w pokoju nr 19 (III piętro) oraz pod nr telefonu 723-398-620.

Dyżury w punkcie prowadzi pedagog – Dorota Szyłobryt, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świdnicy, członek Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.