Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów Świdnica 2016

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów Świdnica 2016, który odbędzie się 21 maja, od godz. 14.00 na świdnickim Rynku.
Patronatem honorowym przegląd objęli:

  • Prezydent Miasta Świdnicy – Beata Moskal-Słaniewska
  • Starosta Świdnicki – Piotr Fedorowicz
  • Wójt Gminy Świdnica – Teresa Mazurek

Przegląd adresowany jest do seniorów z terenu powiatu świdnickiego – działających w klubach seniora, domach kultury, domach pomocy społecznej, oddziałach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i w innych środowiskach seniorskich – zarówno w zespołach artystycznych, jak i do wykonawców indywidualnych pragnących zaprezentować swoją pracę artystyczną.

Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego seniorów, poszukiwanie nowych form pracy artystycznej, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla seniorów, instruktorów i animatorów działalności kulturalnej, integracja społeczna i aktywizacja środowiska senioralnego.
W trakcie imprezy przewidziane są:

  • prezentacja uczestników w krótkim korowodzie wokół Rynku,
  • występy zespołów na scenie,
  • wręczenie podziękowań i pamiątkowych statuetek,
  • spotkanie integracyjne z poczęstunkiem.

Więcej informacji na stronie organizatora : [ kliknij ]