Projekty społeczne do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Świdnica

Szanowni Państwo,

w związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Świdnica zapraszamy do składania propozycji projektów społecznych, które zostaną umieszczone w dokumencie Strategii.

Propozycję projektów można będzie zgłaszać w terminie do  08-02-2019

Aby zgłosić projekt należy wystąpić do pracownika Urzędu Miejskiego w Świdnicy z prośbą o przyznanie kodu umożliwiającego  dostęp do systemu elektronicznego. Zgłoszenie należy wysyłać e-mailem na adres j.legut@um.swidnica.pl. W zgłoszeniu należy podać:  nazwę podmiotu, adres,  imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot oraz  liczbę projektów jaką podmiot ma zamiar wpisać do systemu. Dla  każdego projektu zostanie przyporządkowany osobny kod dostępu.

Po uzyskaniu kodu należy zalogować się pod adresem http://spoleczne-projekty.badanie.net/ i przystąpić do wypełniania formularza ankiety projektu społecznego. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy poszczególnych polach formularza.

W przypadku pytań i problemów związanych ze zgłaszaniem projektów, pytania można kierować telefonicznie na numer (+48) 74 856-28-52 w godzinach od 9.00 do godz. 14.00 lub za pośrednictwem e-maila na adres j.legut@um.swidnica.pl.

Projekty, które zostaną zgłoszone w terminie, będą analizowane w zakresie ich kwalifikowalności do realizacji w ramach Strategii. Projekty, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji zostaną umieszczone na liście projektów społecznych w dokumencie Strategii.

UWAGA: umieszczenie projektu w Strategii nie oznacza przyznania dofinansowania na jego realizację.

Skip to content