Projekt socjalny „Lokalna Brygada Zielony Ogródek”

W ramach projektu socjalnego „Lokalna Brygada Zielony Ogródek”, mieszkańcy budynku komunalnego przy ul. Garbarskiej 23 wzięli udział w działaniach edukacyjnych i wspierających oraz zaangażowali się w prace na rzecz upiększenia swojego najbliższego otoczenia. Uczestnicy projektu skorzystali m.in. ze spotkań z psychologiem, szkolenia z segregacji śmieci oraz uprzątnęli teren i zasadzili kwiaty i drzewka ozdobne w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, organizator projektu, współpracował z 21 uczestnikami, którzy zaangażowali się w różne działania proponowane mieszkańcom budynku przy ul. Garbarskiej.

Ozdobne rośliny do nasadzeń przekazała Spółdzielnia Socjalna MITOS. Rozpoczęty we wrześniu ubiegłego roku projekt będzie realizowany co najmniej do końca listopada 2021 r.

 

Skip to content