Projekt SIRR

Projekt Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, świadczonych w lokalnej społeczności.

projekt SIRR-1

projekt SIRR-2

Skip to content