Projekt „Kwalifikacje Drogą do Zatrudnienia”

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu w partnerstwie z Gminą Kąty Wrocławskie, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „Vademecum” oraz Demokratyczną Unią Kobiet realizuje projekt pt. „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia”, którego celem jest poprawa szans na zatrudnienie osób powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt jest adresowany m.in. do mieszkańców MIasta Świdnica.

W ramach projektu oferują: indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, specjalistyczne szkolenia zawodowe, trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców oraz stypendium szkoleniowe (ok. 810 zł), stypendium stażowe (ok. 990 zł), catering, zwrot kosztów dojazdu.

Osobą do kontaktu jest P. Barbara Kobzarska-Bar, Asystent projektu, tel. 71 333 11 36, e-mail: projektefs@handlowa.eu.

 

skanowanie0036

Skip to content