Program „Świdnicka Karta Seniora”

We wrześniu do świdnickich seniorów trafią pierwsze egzemplarze „Świdnickiej Karty Seniora” uprawniające do korzystania z ulg i rabatów przy zakupie usług, czy też uczestnictwa w imprezach kulturalnych. To realizacja postulatów m.in. Rady Seniorów.

,,Świdnicka Karta Seniora” adresowana jest do osób powyżej 60 roku życia, którzy są mieszkańcami Świdnicy, bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Program przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy w dniu 24 czerwca br. Jego realizatorem jest Dzienny Dom ,,Senior-WIGOR” w Świdnicy.plakat_v1

Ma on na celu m.in.:

  • zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług i dóbr dla seniorów,
  • wspieranie i wzmacnianie aktywności społecznej seniorów,
  • poprawę jakości życia osób starszych.

Potwierdzeniem uczestnictwa w programie jest posiadanie karty seniora. Będzie ona wydawana w siedzibie realizatora, po uprzednim wypełnieniu wniosku, w ciągu 14 dni od momentu jego złożenia. W imieniu osób, którym wiek lub stan zdrowia nie pozwala na samodzielne poruszanie się, wnioski złożyć będą mogli ich opiekunowie, a wydanie karty nastąpi w miejscu zamieszkania seniora. Z karty korzystać będzie mógł opiekun – po okazaniu swego dokumentu tożsamości oraz upoważnienia seniora.

Karta będzie imienna i ważna bezterminowo. Nie będzie to karta płatnicza, kredytowa, bankomatowa, nie zastąpi żadnej formy płatności. Pierwsze jej egzemplarze będą wręczane podczas tegorocznych obchodów Dni Seniora w Świdnicy (21-23 września).

Posiadanie jej będzie uprawniało do zniżek w określonych punktach sprzedaży towarów/usług, będących partnerami programu. Aby zostać partnerem ,,Świdnickiej Karty Seniora” wystarczy zgłosić swój akces poprzez podpisanie porozumienia z miastem Świdnica, oferując dla seniorów na warunkach preferencyjnych swoje towary, bądź usługi. Miejsce prowadzenia działalności przez partnera, oznaczone zostanie naklejką z logo programu.

Od połowy sierpnia w Świdnicy prowadzone będą działania informacyjne i popularyzujące program wśród mieszkańców Świdnicy i przedsiębiorców.

Na słupach ogłoszeniowych, przystankach autobusowych, w przychodniach zdrowia, szpitalu miejskim, aptekach, spółdzielniach mieszkaniowych pojawią się plakaty. Będą one również w instytucjach takich jak: PCPR, Centrum Organizacji Pozarządowych, w siedzibach sekcji terenowych MOPS, klubach seniora, bibliotece miejskiej i jej filiach, uniwersytecie Trzeciego Wieku. Oprócz plakatów w wymienionych punktach dostępne będą także ulotki. Informacja udostępniona będzie na stronach internetowych urzędu www.um.swidnica.pl oraz Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR” www.senior-wigor.swidnica.pl w zakładce Świdnicka Karta Seniora.

Od początku września pracownicy Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR” będą o
dwiedzać punkty potencjalnych partnerów w celu przekazania informacji wraz z dokumentami dotyczącymi porozumienia. Podpisanie porozumienia nie wiąże się z żadnymi kosztami, prócz zadeklarowania przez partnera ulg i rabatów.

Informacje na temat programu udzielane będą w siedzibie realizatora w Dziennym Domu ,,Senior-WIGOR” w Świdnicy, ul. Saperów 27, tel. 74/853 83 20, 74/640 73 65, przez pracownika socjalnego – Beatę Król-Dydyk.

Informacje w mediach: [ tvts.pl, ws-24.pl ]

Skip to content