Program prac społecznie użytecznych na terenie Świdnicy

22 świdniczan posiadających status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń opieki i wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  od 1 kwietnia do 30 listopada br. znajdzie zatrudnienie w ramach programu prac społecznie użytecznych. Łączna kwota świadczeń pieniężnych w tym okresie wyniesie ponad  60 tys. zł. Przez ten czas bezrobotni przepracują blisko 7,5 tys. godzin.

Prace zlecone będą przez Urząd Miejski w Świdnicy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. oraz Dom Dzienny „Senior-Wigor”. Zatrudnione osoby będą porządkować tereny komunalne oraz wykonywać prace gospodarcze w miejscach użyteczności publicznej. Prace te wykonywane będą  w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, w miejscu zamieszkania bądź pobytu osoby bezrobotnej.

Prace społecznie użyteczne stworzyć mają możliwości ewentualnego powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym. Celem tej formy zatrudnienia jest wsparcie i aktywizacja naszych mieszkańców, a także pomoc materialna. Uczestnicy programu mają bowiem możliwość uzyskania świadczenia, które dostarczy im dodatkowego źródła utrzymania. Możliwość podjęcia jakiejkolwiek formy zatrudnienia działa często mobilizująco na osoby bezrobotne, gdyż pokazuje im, że istnieje szansa na zmianę ich życia.

Krystian Werecki, Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywności Obywatelskiej

Skip to content