Program „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023

Gmina Miasto Świdnica otrzymała dofinansowanie na realizację Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023. Środki finansowe w wysokości 48 352, 00 zł zostaną przekazane Gminie w ramach dotacji przyznanej przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił  do konkursu z projektem  „Ukryci w społeczeństwie – Otwarci na Świat”, który  zakłada stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób dorosłych funkcjonujących z trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego oraz ich rodzin i opiekunów. Zaproponowane działania i wsparcie będą kierowane  bezpośrednio do osób chorych, które dzięki udziałowi w zaplanowanych formach wsparcia pracować będą nad poprawą  funkcjonować w społeczeństwie, podejmowane będą działania aktywizujące uczestników  w sferze społecznej  jak również  w miarę możliwości na rynku pracy. Projekt jest skierowany do osób dorosłych w wieku od 30 do 60 lat przejawiających zaburzenia psychiczne, ich rodziców i najbliższej rodziny oraz opiekunów faktycznych. Projekt zakłada stworzenie 2 grup treningowych, a także zapewnienie ich rodzinom i opiekunom faktycznym wsparcia specjalistów w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu, przez specjalistów:  terapeutę rodzinnego, psychologa, pracownika socjalnego.

Ważnym elementem projektu jest szeroka kampania społeczna skierowana na zwalczanie stereotypów, promowanie postaw zrozumienia, akceptacji i tolerancji wobec osób w kryzysie psychicznym i borykających się z trudnościami w zakresie zdrowia psychicznego.

Osoby, rodziny zainteresowane udziałem w  grupach treningowych  prosimy o kontakt z kierownikiem Działu Pomocy Środowiskowej p. Grażyna Szulc – tel. 668 – 188 – 855

Skip to content