Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc

W maju br. rusza kolejna edycja realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących  przemoc.

Program skierowany jest do mężczyzn skazanych prawomocnym wyrokiem z art. 207 kk, m.in. korzystających z warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności, skazanych prawomocnym wyrokiem, ale też do mężczyzn, co do których istnieje podejrzenie o stosowaniu przemocy wobec osób bliskich, bądź wobec których jest prowadzona procedura Niebieskiej Karty.

Program obejmuje dwa etapy pracy z osobami stosującymi przemoc. Pierwszy etap to konsultacje indywidualne, które będą odbywać się  18 i 29 maja 2017 r. Drugi etap to zajęcia grupowe, które planujemy rozpocząć w czerwcu 2017 r.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w programie można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, przy ul. Wałbrzyskiej 15,  II piętro p.37,  bądź pod  nr tel. 074- 856-58-15.

Skip to content