Program „Aktywny Samorząd”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Świdnicy realizuje program „Aktywny Samorząd” i zwraca się z prośbą o udostępnienie tej informacji osobom z niepełnosprawnością.

W bieżącym roku realizowanych jest 9 obszarów pomocy, z których każdy skierowany jest do określonej grupy adresatów, natomiast w przypadku pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, uczestnikiem może być osoba w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy znajdą wszelkie potrzebne informacje na stronie internetowej: www.pcpr.swidnica.pl: www.pfron.org.pl

Na podanych stronach dostępne są wszystkie druki wniosków oraz szczegółowe informacje programowe. Program finansowany jest ze środków PFRON.

PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE OBSZARY WSPARCIA

Moduł I

 1. Obszar A zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 2. Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 3. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 5. Obszar C
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką,

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin składania wniosków

 MODUŁ I: w trybie ciągłym do 30 sierpnia 2018 r.

 MODUŁ II:

 • od 03 września do 30 września 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)
 • od 03 do 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

 

Miejsce składania wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23

 

Szczegółowe informacje: tel.: 74 851 50 21, www.pcpr.swidnica.pl, www.pfron.org.pl

Skip to content