Pomoc specjalistyczna

 

Pomoc prawna

 1. Franciszkańska 7
 • środa 08:00 – 15:30

Porady udzielane są klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowanym przez pracownika socjalnego Ośrodka, w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej. W celu umówienia wizyty należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym rejonu zamieszkania.

Tel. 74/852-13-27; 74/853-34-00
e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl

Termin spotkania pracownik socjalny ustala z Działem Pomocy Specjalistycznej Ośrodka.


Psycholog, terapeuta uzależnień

 1. Franciszkańska 7, pok. nr 21
 • środa godz. 07:30 – 11:30
 • czwartek-piątek godz. 7:30 – 15:30

Indywidualne konsultacje psychologiczne, diagnostyczne i terapeutyczne dla:

 • ofiar przemocy
 • rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi
 • rodzin dysfunkcyjnych
 • osób z zaburzeniami funkcjonowania

Konsultacje z psychologiem wymagają wcześniejszego umówienia spotkania.

Tel. 74/854-90-52; 668-188-858; 723-398-620 lub za pośrednictwem pracownika socjalnego.


Terapeuta rodzinny

 1. Franciszkańska 7, pok. nr 21
 • poniedziałek godz. 08:30 – 14:30
 • wtorek godz. 08:30 – 12:30

Poradnictwo rodzinne dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, przede wszystkim dla rodzin uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy domowej:

 • wstępna diagnoza sytuacji i potrzeb rodziny
 • wspieranie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
 • ukierunkowanie w dalszej pracy z psychologiem lub/i innym specjalistą

Konsultacje z terapeutą rodzinnym wymagają wcześniejszego umówienia spotkania.

Tel. 513-288-925


Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

 1. Franciszkańska 7
 • każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca godz. 16:00 – 18:00

Grupa przeznaczona dla osób doświadczających trudnych emocji wynikających z osobistych przeżyć związanych z doznawaniem przemocy w rodzinie, której celem jest przede wszystkim wzmocnienie poczucia wartości uczestników oraz nauka rozpoznawania, unikania i reagowania na zagrażające sytuacje.

Udział w grupie wymaga wcześniejszej konsultacji z jej liderem.

Tel. 513-288-925 


Grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich

 1. Franciszkańska 7
 • wtorek godz. 12:30 – 14:30

Grupa przeznaczona dla osób z zaburzeniami psychicznymi, cierpiących na depresję, zaburzenia psychiczne lub inne dolegliwości emocjonalne utrudniające funkcjonowanie
w życiu społecznym lub osobistym oraz dla ich rodzin i bliskich.

Udział w grupie wymaga wcześniejszej konsultacji z jej liderem.

Tel. 513-288-925


 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Mieszkańców Świdnicy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzależnieniom.

 1. Rynek 39/40 – Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
 • każdy ostatni czwartek miesiąca (lipiec, sierpień każdy ostatni wtorek miesiąca) godz. 16:00 – 18:00, pokój nr 19 (III piętro)

W ramach punktu można w szczególności:

 • uzyskać informację o systemie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz świadków tej przemocy w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, organizacji Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sposobu inicjowania procedury „Niebieskie Karty”, służb i miejsc w których można to uczynić,
 • zainicjować interwencję w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie oraz otrzymać wsparcie i informację o możliwościach uzyskania pomocy w celu powstrzymania przemocy,
 • uzyskać informację o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione i zagrożone uzależnieniami, w tym dzieci i młodzież.

Kontakt osobisty lub pod nr telefonu 723-398-620.

 

Skip to content