Paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących świdniczan

W bieżącym tygodniu, dzięki zaangażowaniu świdnickich szkół, MOPS, PCK i spółdzielni socjalnej MITOS, ponad 100 rodzin i seniorów otrzyma w najbliższym tygodniu paczki świąteczne. Paczki trafią głównie do rodzin przeżywających trudności wychowawcze, osób z niepełnosprawnościami, osób tracących zatrudnienie i zagrożonych wykluczeniem, a także osamotnionych i odizolowanych seniorów, których aktualna sytuacja znacząco się pogorszyła. Podziękowania składamy na ręce Pani Grażyny Sławińskiej – Gąski oraz Sekcji Terenowej nr 3 MOPS za koordynowanie działaniami ze strony Ośrodka.

[WRGF id=5103]