Opaski bezpieczeństwa dla seniorów w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów

        Na terenie Świdnicy jest realizowany  Program „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 r.” Służy on poprawie bezpieczeństwa oraz zwiększeniu możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez osoby starsze.  Jest to możliwe dzięki zapewnieniu dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

        „Opieka na odległość” to nowoczesna forma sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, które czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

        Mieszkaniec Świdnicy zainteresowany i wymagający tej formy wsparcia otrzymuje opaskę bezpieczeństwa, która jest połączona z usługą operatora pomocy. Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat jest bardzo prosta w obsłudze – posiada tylko jeden przycisk tj. guzik alarmowy.

       W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika, zapewnia połączenie się ze stale gotowym do interwencji ratownikiem medycznym, opiekunem medycznym lub pielęgniarką. W zależności od sytuacji zapewni on wsparcie emocjonalne przez telefon lub poprosi o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia seniora (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), lub pracownika ośrodka pomocy społecznej, np. pracownika socjalnego lub wezwie służby ratunkowe.

       Na dzień dzisiejszy już 87 mieszkańców Świdnicy korzysta z „opieki na odległość”, a Programem możemy objąć do 100 osób. Stąd zaproszenie zainteresowanych uczestnictwem w Programie seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Jednocześnie informujemy, że opaska bezpieczeństwa jest udostępniana nieodpłatnie i wyposażona jest w co najmniej 3 z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Program  „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 r.” jest realizowany do 31 grudnia br.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami o Programie oraz otrzymaniem wsparcia prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej    w Świdnicy, p. Kaliną Pojasek tel. 74 852 13 27 (wewnętrzny 75)  lub 602 621 710.