Ogłoszenie – praca / оголошення – працювати

INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM PRACY

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5

pokój nr 22, telefon: +48746462870, +48746462850

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00

 

CENTRUM POMOCY UKRAINIE W ŚWIDNICY

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ

 

Повітове Бюро Праці в Свідниці

вул. Марії Склодовської-Кюрі 5, кабінет 22, Телефон: +48746462870, +48746462850

від понеділку до п’ятниці від 7.30 до 14.00

 

ЦЕНТР ДОПОМОГИ УКРАЇНІ В СВІДНИЦІ