Oferta AA dla osób g/Głuchych i słabosłyszących mających problem z uzależnieniem

Uprzejmie przekazujemy, że AA Wałbrzyska Wspólnota Anonimowych Alkoholików informuje o możliwości pomocy osobom g/Głuchym i słabosłyszącym mającym problem z chorobą alkoholową. Anonimowi Alkoholicy oferują spotkania online dla osób g/Głuchych tłumaczone na polski język migowy (PJM) oraz osób słabosłyszących z napisami w języku polskim – w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej.

Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie http://www.glusi-aa.pl.

Kontakt z Zespołem AA ds. Osób g/Głuchych i Słabosłyszących: tel. 660-467-849, e- mail: kontakt.aa.glusi@gmail.com

Informacja o Wspólnocie oraz zaproszenie-film :