Nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2021/2022

Okres Świadczeniowy 2021/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. można składać wnioski na: 

  • świadczenia rodzinne, w tym zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dzieci,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy.

W lipcu danego roku istnieje wyłącznie możliwość składania wniosków online poprzez portal Emp@tia, portal PUE ZUS oraz przez kanał bankowości elektronicznej.

Przyjmowanie wniosków na wszystkie świadczenia składane drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Biurze Obsługi Klienta MOPS Świdnica przy ul. Franciszkańskiej 7 – pokój nr 10 lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia 2021 r.

Informacja czynna codziennie w godzinach od 8.00 – 15.00.


Informacja telefoniczna:

świadczenia wychowawcze 500+ – 74 854-90-50 wew. 49,
świadczenia rodzinne – 74 854-90-56,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 74 854-90-57.
e-mail: swiadczenia@mops.swidnica.pl


Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej www.mops.swidnica.pl w zakładkach: świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne.

Istnieje również możliwość pobrania druków wniosków w Biurze Obsługi Klienta w pokoju nr 10.

WAŻNE

Art. 15oa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1842 ze zm.) stanowi, iż obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19, będzie traktowane jako utrata dochodu.

Świadczenia rodzinne

Zgodnie z ust. 1 powołanego artykułu obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r., poz. 111 ze zm.) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2022 r.

Fundusz alimentacyjny

Zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2021r., poz. 877 ze zm.) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2022 r.

Skip to content