Nabór na stanowisko psychologa

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ogłasza nabór na stanowisko psychologa (1/2 etatu)

 

  1. Warunki przystąpienia do naboru

Do naboru może przystąpić kandydat, który:

  1. Jest obywatelem polskim.
  2. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne.
  3. Korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  4. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
  5. Posiada nieposzlakowaną opinię.
  6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku. (…)

Pełna treść ogłoszenia: [ kliknij ]