Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy poszukuje pracownika na stanowisko pracownik socjalny:

 Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków

 1. Posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny.
 2. Posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych.
 3. Ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna.
 4. Ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  a) pedagogika,
  b) pedagogika specjalna,
  c) polityka społeczna,
  d) psychologia,
  e) socjologia,
  f) nauki o rodzinie.
 5. Przed dniem 1 maja 2004 r. ukończył studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia.
 6. Do 30.10.2007 r. ukończył studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

[…]

Pełna treść ogłoszenia: [ kliknij ]

Skip to content