Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy poszukuje pracownika na stanowisko pracownik socjalny.

 

Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1) posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;

2) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

3) ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;

4) ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 1. pedagogika,
 2. pedagogika specjalna,
 3. polityka społeczna,
 4. psychologia,
 5. socjologia,
 6. nauki o rodzinie;

5) przed dniem 1 maja 2004 r. ukończył studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

6) do 30.10.2007 r. ukończył studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

Zakres czynności:

 • Rozpoznawanie potrzeb klientów w zakresie pomocy społecznej.
 • Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej w procesie przyznawania pomocy.
 • Ustalanie danych personalnych osób ubiegających się o pomoc, ich stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej.
  W przypadku braku dokumentów, o których mowa, podejmowanie działań w celu ich pozyskania.
 • Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych.
 • Wnioskowanie o udzielanie świadczeń.
 • Realizowanie pracy socjalnej, poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.
 • Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.  (..)

Pełna treść ogłoszenia: [ kliknij ]