Nabór na stanowisko: pracownik socjalny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy poszukuje pracownika na stanowisko pracownik socjalny. 

Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1) posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;

2) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

3) ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;

4) ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

    1. pedagogika,
    2. pedagogika specjalna,
    3. polityka społeczna,
    4. psychologia,
    5. socjologia,
    6. nauki o rodzinie;

5) przed dniem 1 maja 2004 r. ukończył studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

6) do 30.10.2007 r. ukończył studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

Pełna treść ogłoszenia: [ kliknij ]

Skip to content