Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Seniora

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Seniora (1 etat)

 

 1. Warunki przystąpienia do naboru

Do naboru może przystąpić kandydat, który:

 1. Jest obywatelem polskim.
 1. Posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu ustaw z dnia 27 lipca 2005 r. prawo
  o szkolnictwie wyższym.
 1. Posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 2. Posiada znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 4. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
 5. Posiada nieposzlakowaną opinię.
 6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

(…)

Pełna treść ogłoszenia: [ kliknij ]

 

Skip to content