Nabór na opiekuna osoby zależnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy poszukuje

kandydata na stanowisko opiekuna osoby zależnej.

I. Wymagania:

Oczekujemy od kandydatów kwalifikacji wg. Rozporządzenia  ministra polityki społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Preferujemy kandydatów pracujących „Metodą Krakowską”.

II. Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie + ZUS. Wynagrodzenie od 50 zł./godzinę (brutto). Uposażenie zależne od charakteru specjalisty. Praca w godzinach od 7:00 do 20:00.

III. Miejsce składania oferty:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, pok. 103.

Skip to content