Metodyki prowadzenia postępowań i podejmowania czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pod takim tytułem odbyło się w dniu 20 listopada 2018 r., w sali narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy, seminarium zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Świdnicy. Poprowadził je Pan Marek Rusin, Prokurator Rejonowy w Świdnicy. W spotkaniu wzięło udział 110 osób będących przedstawicielami oświaty, służby zdrowia, policji, pomocy społecznej, zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu powiatu świdnickiego zajmujących się tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Seminarium obejmowało m.in. problemy:

  • współpracy służb i organów zajmujących się wsparciem rodziny z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
  • przemocy w szkole, praw i obowiązków pracowników oświaty.

Edukacja i możliwość poszerzania wiedzy  w zakresie przeciwdziałania przemocy zwiększa skuteczność działań służb na co dzień stykających się z tym problemem. To także okazja do wzajemnej wymiany doświadczeń.

[WRGF id=3172]