Kurator ze znajomością języka migowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy poszukuje kandydata na kuratora osoby niepełnosprawnej ze znajomością języka migowego.

Kuratora sąd opiekuńczy ustanawia dla osoby niepełnosprawnej, jeżeli potrzebuje ona pomocy w prowadzeniu wszelkich lub w załatwieniu poszczególnych spraw. Kurator wspiera w codziennych czynnościach osobę niepełnosprawną, która zachowuje pełną zdolność do czynności prawnych.

Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, w którym zostaną określone jego obowiązki i uprawnienia. Na żądanie kuratora sąd opiekuńczy przyznaje wynagrodzenie.

Poszukiwany kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

  • znajomość języka migowego
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
  • nieposzlakowana opinia
  • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji kuratora
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnego zgłoszenia w formie papierowej na adres: ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica lub elektronicznej na adres e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl, lub j.serwatka@mops.swidnica.pl

Skip to content