Koordynacja świadczeń

Z  dniem 2 stycznia 2018 r. zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego realizowane dotychczas przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przejął:

Oddział Koordynacji Świadczeń
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
nr tel. 71 340 64 13
nr faxu 71 340 64 11
e-mail: koordynacja.swiadczen@duw.pl

Adres do korespondencji:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
pl. Powstańców Warszawy 1,
50-153 Wrocław

Tym samym, w sprawach indywidualnych po 2 stycznia 2018 r. osoby zainteresowane oraz dokumentację dotyczącą w/w świadczeń proszę kierować bezpośrednio do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Skip to content