Konsultacje społeczne „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019 – 2025”

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019 – 2025”. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze miasta.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz treść strategii zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.swidnica.pl  oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy www.um.swidnica.pl w zakładce – Świdnicka Strategia Społeczna konsultacje.

Prowadzone będą one od 3 do 17 kwietnia brw formie zbierania uwag, poprzez:

  • wypełnienie elektronicznego formularza pod adresem http://konsultacje-spol.badanie.net/
  • pobranie i wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w pokoju 126, a także w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Przy wyborze formy konsultacji opisanej w pkt. 2 należy wypełniony formularz przesłać na adres j.legut@um.swidnica.pl lub dostarczyć na adres Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, w terminie do dnia 17 kwietnia 2019r. (decyduje data wpływu).

Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu.

Skip to content