Kluby Seniora

Klub Seniora Zarzecze

Klub Seniora Zarzecze działa od 2015 r. Klub jest miejscem spotkań dla świdnickich seniorów, którzy ukończyli 60 lat. Głównym celem jest integracja i aktywizacja członków klubu, poprawa kondycji psychofizycznej oraz rozwijanie zainteresowań. Seniorzy mogą się realizować poprzez różne formy działalności: umysłowej, fizycznej, plastycznej czy muzycznej. Od stycznia 2020 r. Klub Seniora Zarzecze działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. Klub dysponuje 40 miejscami a zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 16:00 do 18:00 w pomieszczeniach Parafii Miłosierdzia Bożego w Świdnicy przy ulicy Rolniczej 9.

Aktualnie, w okresie pandemii koronowirusa, w trosce o zdrowie Seniorów, dla zapewnienia uczestnikom możliwości udziału w zajęciach z zachowaniem bezpiecznych warunków, spotkania w Klubie odbywają się w stałych grupach liczących max. do 20 osób.

  • Obowiązują wcześniejsze zapisy do poszczególnych grup u opiekuna Klubu, pod numerem telefonu: 726-337-888.

W Klubie obowiązuje procedura bezpieczeństwa w związku z wirusem SARS COV-2. Uczestnicy Klubu zobowiązani są do zapoznania się z wprowadzoną procedurą i przestrzegania określonych w niej zasad.

Facebook: [ kliknij ]

Klub Seniora Osiedle Młodych

Klub seniora “Osiedle Młodych” działa od 23 lipca 2015 r. Od 1 stycznia 2020 r. funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. Siedziba Klubu mieści się przy ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21, w budynku byłego Gimnazjum nr 1 . Ideą Klubu jest integracja i wspieranie aktywności osób starszych oraz stworzenie Seniorom możliwości rozwijania swoich zainteresowań w pobliżu miejsca zamieszkania. Zajęcia w ramach Klubu odbywają się regularnie w poniedziałki i czwartki w godzinach 16.00-18.00.
Aktualnie, w okresie pandemii koronowirusa, w trosce o zdrowie Seniorów, dla zapewnienia uczestnikom możliwości udziału w zajęciach z zachowaniem bezpiecznych warunków, spotkania w Klubie odbywają się od poniedziałku do czwartku, w godzinach 16.00-18.00, w stałych grupach liczących max. do 20 osób.

  • Obowiązują wcześniejsze zapisy do poszczególnych grup u opiekuna Klubu, pod numerem telefonu: 726-262-888.

W Klubie obowiązuje procedura bezpieczeństwa w związku z wirusem SARS COV-2. Uczestnicy Klubu zobowiązani są do zapoznania się z wprowadzoną procedurą i przestrzegania określonych w niej zasad.

Facebook: [ kliknij ]