KAŻDY CHCE BYĆ DOBRYM RODZICEM – WARSZTATY DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

 

Zapraszamy Mieszkańców Świdnicy na kurs przeznaczony dla osób dorosłych, z
rodzin doświadczonych przemocą, które chcą podnieść i wzmocnić swoje
umiejętności wychowawcze.

Jeśli Twoje dziecko dorasta w środowisku zagrażającym mu negatywnymi
wpływami z powodu agresji lub uzależnień, możesz to zmienić. Z reguły
bardziej lub mniej świadomie przenosimy wzorce z dzieciństwa do swojej
rodziny, również te złe, te które krzywdzą. Nie znaczy to, że nasze dzieci
muszą dorastać w takiej samej atmosferze.

Jeśli czujesz, że chcesz tej zmiany i jesteś otwarty na przyjęcie pomocy –
te warsztaty są przeznaczone dla Ciebie. Zwiększysz swoje umiejętności
wychowawcze oraz nauczysz się, jak zbudować ze swoim dzieckiem więź opartą
na wzajemnej komunikacji i zaufaniu, bez przemocy.

WARSZTATY SĄ  NIEODPŁATNE.

Obejmują 10 spotkań po 3 godz. zegarowe. Odbywać się będą na terenie
Świdnicy, w centrum Miasta, w godzinach popołudniowych, w okresie od
września do grudnia 2021 r.

JAK SIĘ ZAPISAĆ NA WARSZTATY?

W godz. od 7.30 do 15.30, telefonicznie pod nr 668-188-858 lub osobiście w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Franciszkańskiej 7, w pok. 17.

Kurs jest częścią projektu „Świdnica przeciw przemocy”, dofinansowanego ze
środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Skip to content