Kampania „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”

25 listopada – Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet rozpoczął kolejną edycję ogólnoświatowej kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”, która potrwa do 10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Kampania łączy antyprzemocowe inicjatywy na całym świecie. Celem Kampanii, do której przyłączył się również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, jest zwrócenie uwagi na przemoc domową, której ofiarami najczęściej są kobiety. Symbolem jest biała wstążka, przeznaczona dla mężczyzn, którzy nosząc ją wspierają kampanię i deklarują, że sami nie będą sprawcami przemocy, nie będą akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet oraz będą przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy wobec kobiet. Przeciwstawianie się przemocy to odpowiedzialność każdego z nas.  Mit, że przemoc w rodzinie dotyczy tylko sytuacji, w których dochodzi do użycia siły fizycznej jest bardzo powszechny. Tymczasem może ona przybierać różne formy. Przemocą jest dręczenie psychiczne współmałżonki, czy zmuszanie do niechcianych kontaktów seksualnych. Przemoc może się wiązać z wydzielaniem pieniędzy, utrudnianiem podjęcia pracy, szantażem, obniżaniem poczucia wartości partnerki, niepłaceniem alimentów, zaciąganiem zobowiązań finansowych bez zgody partnerki.

Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną. Nie reagując narażamy życie i zdrowie osób nią dotkniętych. Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, nie bądź obojętny — zareaguj. Powiadom służby, które przeciwdziałają przemocy w rodzinie lub porozmawiaj z osobą dotkniętą przemocą i przekonaj ją, żeby szukała pomocy. Takie zgłoszenie na pewno przyjmie od Ciebie pracownik ośrodka pomocy społecznej oraz policjant.

Adresy i telefony:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świdnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Franciszkańska 7, tel. 74/854-90-52; 668-188-858

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy

Jagiellońska 23, tel. 74/85-82-200, 74/85-82-219

W ramach kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje:

  • Wystawę plakatów „Przemoc. Twoja sprawa”

W Klubie Bolko Świdnickiego Ośrodka Kultury można oglądać grafiki nagrodzone i wyróżnione w 13. edycji konkursu Galerii Plakatu AMS zorganizowanego w 2012 r. pod hasłem „Przemoc. Twoja sprawa”. Plakaty wzywają do niepozostawania obojętnym na przemoc, obalania stereotypów „nie wtrącam się, to nie moja sprawa”.

Okres realizacji: 27 listopada-10 grudnia 2019 r.

  • Emisję spotów na video ekranach w autobusach komunikacji miejskiej „Chłopcy i mężczyźni przeciwko przemocy”

W 15 autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego emitowane są spoty reklamowe w temacie: 10 rzeczy, które mogą zrobić mężczyźni, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet wg Jacksona Katza.

Okres realizacji: 28 listopada-10 grudnia 2019 r.

  • Akcję „Biała wstążka”

W ramach akcji przygotowano plakaty, które wyeksponowane będą w autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz ulotki i białe wstążki. W trakcie organizowanych w najbliższych dniach imprezach kulturalnych w Mieście mężczyźni i chłopcy będą mogli wyrazić swoje wsparcie dla kampanii przypinając białą wstążkę.

Okres realizacji: 2 grudnia-10 grudnia 2019 r.

Skip to content