Jak dbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży? cz. III

Kiedy prosić o pomoc specjalistę? Pomoc dziecku, u którego występują problemy ze zdrowiem psychicznym zawsze zaczyna się od słuchania. Kiedy dziecko czuje, że jest w pełni akceptowane, nie oceniane, zaczyna nam ufać i chce mówić o swoich trudnościach i przeżyciach. Bądź gotowy na to, by wysłuchać swojego dziecka. Kiedy dziecko przestaje mówić, nie zmuszaj go do rozmowy na siłę. W rozmowie z dzieckiem unikaj krytyki, nie wytykaj błędów oraz słabych stron młodego człowieka. Staraj się zorientować, czego dziecko tak naprawdę potrzebuje. Dziecko, tak jak każdy z nas, czasem chce być samo, innym razem potrzebuje osób bliskich wokół siebie. Pamiętaj także o sobie, my jako rodzice mamy prawo prosić o wsparcie, kiedy tego potrzebujemy. Jeśli Twoje dziecko korzysta z pomocy specjalisty, nie zapominaj, że to właśnie Ty i najbliższe otoczenie odgrywacie znaczącą rolę w procesie odzyskiwania równowagi dziecka. Ważne, aby dziecko wiedziało, że troszczysz się o jego dobro i że w każdej sytuacji może liczyć na Twoje wsparcie.

Zadbaj o spokojną, życzliwą atmosferę w rodzinie. Jeśli w domu występują konflikty, skorzystaj z pomocy terapeuty rodzinnego, by je rozwiązać. Pamiętaj, że dziecko na każdym etapie potrzebuje regularnego snu i zdrowego jedzenia. Zachęcaj je do aktywności fizycznej i do zajęć, które sprawiają mu radość. Jeśli dziecko samookalecza się, zadbaj o bezpieczną przestrzeń wokół niego.

Czasem dziecko może nie przyznać się do tego, że potrzebuje pomocy. Jeśli jednak uważasz, że jego sytuacja jest poważna, bezzwłocznie staraj się o pomoc. Czasem taka interwencja jest konieczna, nawet jeśli oznacza nadużycie zaufania wobec młodego człowieka.

Zwykle to rodzice i osoby z najbliższego otoczenia dziecka zauważają niepokojące zmiany w zachowaniu młodego człowieka. Czasem tłumaczymy te zmiany różnymi czynnikami zewnętrznymi oczekując, że trudności same miną. Jeśli jednak stan emocjonalny dziecka budzi w Tobie wątpliwości, najlepszym rozwiązaniem będzie konsultacja z fachowcem. Nie krępuj się prosić o pomoc. Jeśli Twoje dziecko ma problemy ze zdrowiem psychicznym, wczesna pomoc dziecku daje optymalne korzyści. Jeśli nie jesteś pewien, czy dobrze rozumiesz zachowanie dziecka, umów się na wizytę jako pierwszy. Specjalista zaproponuje wsparcie, terapię lub poradnictwo, dostosowane do potrzeb Twojego dziecka.

doba_pl_84291-42de017e6904c345ae715c0c58d2055c_1280x720

Zwykle na trudności psychiczne dziecka składa się więcej niż jedna przyczyna. Może to być:

 • żałoba, choroba, uraz, obciążenie genetyczne
 • utrata kogoś, lub czegoś ważnego dla dziecka, np. rozwód rodziców
 • przemoc, znęcanie się nad dzieckiem lub jego rodziną
 • nowa sytuacja dotycząca dziecka, np. zmiana miejsca zamieszkania
 • wyobcowanie w środowisku przedszkolnym, szkolnym, np. nękanie, wyśmiewanie się
 • trudności/konflikty występujące w rodzinie dziecka
 • nieprawidłowe wzorce rodzinne
 • używanie środków psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, dopalaczy
 • przeżycie traumatycznego wydarzenia, np. wypadek samochodowy
 • doświadczanie silnego stresu, np. w domu, w szkole

Niepokojące sygnały w zakresie zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży, których nie należy bagatelizować to:

 • wycofanie się z życia w rodzinie
 • niezdolność do życia w zgodzie z rówieśnikami
 • znaczące pogorszenie w nauce szkolnej, bądź wycofanie się z życia szkolnego
 • znaczące przybranie na wadze lub jej utrata
 • zmiany w dotychczasowej rutynie snu lub jedzenia
 • bojaźliwość
 • brak energii i motywacji
 • poirytowanie, niepokój, wewnętrzne rozbicie
 • trudności z koncentracją
 • nadmierne nieposłuszeństwo lub agresja
 • bardzo częsty płacz
 • rzadsze spotykanie się z przyjaciółmi lub ich unikanie
 • poczucie beznadziejności, braku wartości, brak poczucia sensu
 • niechęć do chodzenia do szkoły i brania udziału w codziennych zajęciach
 • nadużywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • uzależnienie od komputera, telefonu (ucieczka w świat wirtualny)

Jeśli u Twojego dziecka od kilku tygodni występują opisane objawy, warto abyś skonsultował to ze specjalistą.

W ramach projektu „Wsparcie rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju i zdrowia psychicznego” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, na który Gmina Miasto Świdnica uzyskała dofinansowanie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017 r., rodzice i dzieci z trudnościami w zakresie zdrowia psychicznego mogą uzyskać nieodpłatne wsparcie w formie oddziaływań grupowych i konsultacji indywidualnych.

mprips

Skip to content