Krystyna Lasek w Radzie ds. Polityki Senioralnej

 

Pani Krystyna Lasek, znana wszystkim świdniczanka, zaangażowana w działania na rzecz seniorów od lat w Radzie ds. polityki senioralnej – gratulacje !

ZpxirHesllHs11WilQ,20160518_Rada_ds_Polityki_Senioralnej_2

Rada ds. Polityki Senioralnej jest organem opiniodawczo-doradczym w kształtowaniu polityki senioralnej w Polsce.

Więcej informacji: [ kliknij ]