FAS na przestrzeni życia, diagnostyka medyczna i psychologiczna, objawy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy w dniu 08.12.2017 r. gościł Panią Małgorzatę Klecką, prezes i założycielkę Fundacji Fastryga w Lędzinach, specjalistę diagnostyki i terapii zaburzeń rozwojowych, doktorantkę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pani doktor była prelegentem szkolenia pt. “FAS na przestrzeni życia, diagnostyka medyczna i psychologiczna, objawy”.

W szkoleniu wzięło udział 26 uczestników, m.in. pracownicy socjalni, asystenci rodziny, przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świdnicy, przedstawiciele: Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdnicy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy. Organizacja szkolenia była odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez pracowników Ośrodka. W środowiskach, z którymi współpracują dostrzegają problemy rozwojowe u dzieci. Ich przyczyną może być również narażanie dziecka w okresie płodowym na szkodliwy wpływ alkoholu. Spożywanie alkoholu przez kobietę w ciąży, nawet w niewielkich ilościach, rzutuje na rozwój dziecka. Dziecko z FAS/FASD ma ograniczoną zdolność myślenia, często jest nadpobudliwe, lękliwe, ma skłonności do uzależnień.

Wywiad z Panią Małgorzata Klecką oraz więcej informacji nt. szkolenia na stronie internetowej http://dsw.doba.pl/artykul/-foto-wideo-zespol-fas-picie-w-ciazy-szkodzi/17986/15

Skip to content