Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

 

25 kwietnia obchodzony jest Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej.

Celem inicjatywy  jest uświadamianie społeczeństwa na temat alienacji rodzicielskiej i zaburzeń w sytuacji rozchodzenia się rodziców w relacji pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem. Dobro dziecka, jego potrzeby i prawa są najważniejsze.