Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień  Pracownika Socjalnego to święto wszystkich Pracowników Służb Społecznych. W tym wyjątkowym dniu były serdecznie podziękowania i życzenia by każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosił zadowolenie oraz oczekiwane efekty. W dniu 18.11.2016 wyróżnieni pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostali docenieni w szczególny sposób przez Panią Prezydent Beatę Moskal – Słaniewską.

Nagrody prezydenta miasta otrzymali  :

 1. DOROTA CIEPLIŃSKA, starszy pracownik socjalny – DZIAŁ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ
  Pani Dorota Cieplińska nagroda za koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które dotyczą indywidualnych przypadków. Monitorowanie przebiegu poszczególnych procedur „Niebieskie Karty” pod względem bezpieczeństwa rodziny oraz prawidłowości realizacji planu pomocy rodzinie uwikłanej w przemoc domową. Udzielanie wsparcia merytorycznego członkom grup roboczych w prowadzonych procedurach „Niebieskie Karty” i osobiste zaangażowanie w rozwiązywanie szczególnie złożonych spraw.
 2. ALICJA KUBIK, podinspektor – DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
  Pani Alicja Kubik – nagroda za szczególną inicjatywą i kreatywnością w trakcie wdrażania nowego zadania tzw. program 500+ oraz sumienność i zaangażowanie w wykonywaną pracę . Wzorowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków, podnoszenie kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach.
 3. ALINA SPECJAŁ, starszy specjalista pracy socjalnej koordynator – DZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
  Pani Alina Specjał – nagroda za wzorowo wykonywaną prace, wyróżniającą się postawę w sytuacjach trudnych i złożonych wymagających szerokiej wiedzy z zakresu pomocy społecznej.
 4. BARBARA IWANCZ, specjalista pracy socjalnej – DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
  Pani Barbara Iwancz nagroda za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych, dużą samodzielność, doskonalenie umiejętności zawodowych. Szczególne zaangażowanie i inicjatywę w działaniach na rzecz świdnickich seniorów. Zaangażowanie w opracowywanie projektów i pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 5. GRAŻYNA SŁAWIŃSKA – GĄSKA, starszy specjalista pracy socjalnej koordynator Sekcji – DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
  Pani Grażyna Sławińska- Gąska nagroda za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych, dużą samodzielność, doskonalenie umiejętności zawodowych, wspieranie współpracowników swoim doświadczeniem. Szczególne zaangażowanie w działaniach na rzecz osób bezdomnych.
 6. GRAŻYNA SZULC, starszy specjalista pracy socjalnej koordynator Sekcji – DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
  Pani Grażyna Szulc nagroda za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych, dużą samodzielność, doskonalenie umiejętności zawodowych, wspieranie współpracowników. Inicjatywę i skuteczność w działaniach na rzecz szczególnie trudnych środowisk (rodzin). Zaangażowanie w działania na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych.
 7. AGNIESZKA STAROOJCIEC, specjalista pracy socjalnej – DZIAŁ POMOC ŚRODOWISKOWEJ
  Pani Agnieszka Staroojciec nagroda za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, dużą samodzielność, wspieranie współpracowników w rozwiązywaniu trudnych zagadnień związanych z praca socjalną, szczególne zaangażowanie się w opracowywanie projektów i pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 8. REGINA SMENDA, starszy pracownik socjalny – DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
  Pani Regina Smenda nagroda za zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność, sumienność, wzorowe i terminowe wywiązywanie się z obowiązków. Zaangażowanie w działania w ramach Ogólnopolskiej „Akcji Sprawdź zanim podpiszesz”.
 9. MONIKA KOZŁOWSKA- TEURELE, starszy pracownik socjalny – DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
  Pani Monika Kozłowska-Teureleza nagroda za wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków zawodowych, za zaangażowanie w wykonywaną pracę, profesjonalne podejście do klienta, udział w szkoleniach, za dzielenie się doświadczeniem z innymi pracownikami socjalnymi.
 10. ZOFIA DROSZCZAK, starszy pracownik socjalny – DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
  Pani Zofia Droszczak nagroda za wykonywanie powierzonych zadań z dużym zaangażowaniem, wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, dzielenie się ze współpracownikami swoim doświadczeniem zawodowym i wiedzą.
 11. MARTYNA JANUS, pracownik socjalny – DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
  Pani Martyna Janus nagroda za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków służbowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zaangażowanie w wykonywaną pracę szczególnie na rzecz osób bezdomnych.

 

nagrody-2016-11-18-20

(Zdjęcie: swidnica24.pl)

Skip to content