Działania pracownika socjalnego i dzielnicowego w ramach procedury „Niebieskie Karty”

W ramach działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy zorganizował dwudniowe szkolenie Działania pracownika socjalnego i dzielnicowego w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, w dniach 23 stycznia 2020 r. i 6 lutego 2020 r. Celem warsztatów jest analiza ryzyk w sytuacjach trudnych w pracy z ludźmi i możliwości ich minimalizacji, także w odniesieniu do wypalenia zawodowego, ryzyk prawnych i zagrożenia fizycznego. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy i dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy wspólnie pracują nad właściwą komunikacją z rodziną uwikłaną w przemoc oraz opracowują możliwe do zrealizowania działania w ramach procedury NK.

 

Warsztaty prowadzi Krzysztof Bochenek, posiadający 16-letnie doświadczenie w pracy w policji, specjalista m.in. z zakresu reagowania kryzysowego oraz koordynacji i wprowadzania procedur.

Szkolenie, które odbyło się  w nowej siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Rynek 39, sfinansowano z budżetu Miasta Świdnicy.

[WRGF id=4477]

Skip to content