Dofinansowanie dla Gminy Miasto Świdnica

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Miasto Świdnica pozyskała środki finansowe w ramach Programu „SENIOR+” na lata 2021 – 2025 – edycja 2021:

  • Klub Senior+, przy ul. Malinowej 2 – przyznana kwota dotacji 48 060 zł  –  oferta złożona  na zapewnienie funkcjonowania już istniejącego Klubu,
  • Klub Senior+, na Osiedlu Młodych – przyznana kwota dotacji 200 000 zł –  oferta złożona na utworzenie Klubu Senior+  z którego od  2022 roku będą mogli korzystać seniorzy.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.