Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Działalność Centrum Wsparcia ma służyć polepszeniu dostępności doraźnej pomocy osobom będącym w stanie kryzysu psychicznego. W wyznaczonych godzinach w Centrum pełnią dyżury także specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni. Informacje na temat dyżurów dostępne są na stronie www.liniawsparcia.pl. W Centrum dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania problemów dzwoniących osób. Pomogą także we wskazaniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w którym można otrzymać bezpośrednią pomoc.

Kontaktując się z Centrum Wsparcia będziesz mógł porozmawiać o swoim problemie i uzyskać profesjonalne wsparcie.

W ramach Centrum Wsparcia Fundacja ITAKA prowadzi:

   Broszura Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
Skip to content