Wolontariat

Uprzejmie informujemy, że zadania Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy od listopada 2016 r. realizowane będą przez Centrum Wolontariatu przy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33.  W imieniu własnym i pracowników Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy pragnę wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w prace na rzecz mieszkańców Świdnicy i naszego Miasta podziękować. Dziękuje również partnerom: placówkom oświatowym, kulturalnym, sportowym, działającym w obszarze pomocy społecznej za wspólną pracę na rzecz organizacji i promocji wolontariatu  oraz wkład w rozwój idei niesienia bezinteresownej pomocy mieszkańcom Świdnicy. Praca z wolontariuszami wymaga otwartości i gotowości do ofiarowania wolontariuszom przestrzeni do wypróbowywania swoich możliwości oraz nauki i zdobywania doświadczeń.   Dziękując za współpracę, chciałabym jednocześnie życzyć twórczych pomysłów i dalszych osiągnięć w szerzeniu idei wolontariatu z korzyścią dla mieszkańców naszego Miasta.

Violetta Kalin

Dyrektor MOPS w Świdnicy

Jednocześnie informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy w dalszym ciągu będzie koordynatorem „wolontariatu czynszowego”.

WOLONTARIAT CZYNSZOWY

SPOSÓB NA ROZWIĄZANIE PROBLEMU Z ZADŁUŻENIEM  I NIESIENIE POMOCY INNYM

PROCEDURA:

  1. Kandydat na wolontariusza (dotyczy osób tylko z zadłużeniem czynszowym: mieszkanie socjalne, komunalne znajdujące się w zasobach urzędu miasta) musi spełnić dwa warunki:

– Uzyskać pisemną zgodę z Referatu Gospodarki Mieszkaniowej urzędu Miasta Świdnicy

– Otrzymać pozytywną opinię psychologa MOPS

Warunkiem otrzymania zgody z Urzędu Miasta na odpracowanie zadłużenia czynszowego możliwe jest tylko w przypadku regularnego opłacania czynszu (minimum ostatnie trzy miesiące).

  1. Kandydat, który otrzyma z Urzędu Miasta zgodę na odpracowanie zadłużenia i uzyska pozytywną opinię psychologa MOPS bierze udział w conajmniej 2-godzinnym szkoleniu dotyczącym praw i obowiązków wolontariusza .
  2. Aby rozpocząć pracę w środowisku wolontariusz podpisuje porozumienie na wykonywanie czynności wolontarystycznych, na okres 6-ciu miesięcy, w którym szczegółowo określony jest zakres wykonywanych czynności. Egzemplarz porozumienia należy dostarczyć do Urzędu Miasta. W czasie obowiązywania porozumienia należy regularnie opłacać czynsz w przeciwnym razie wykonane czynności nie będą honorowane przez Referat Gospodarki Mieszkaniowej
  3. Na zakończenie porozumienia Wolontariusz otrzymuje zaświadczenie o ilości przepracowanych godzin, które dostarcza do Urzędu Miasta, aby zmniejszyć zadłużenie czynszowe.

Osoba do kontaktu w sprawach dot.wolontariatu czynszowego: Elżbieta Gniewek

  • ul. Franciszkańska 7,  pok. 207, tel. 74 852-13-27 wew. 68
Skip to content