Centrum Wolontariatu przy MOPS – informacja

Uprzejmie informujemy, że zadania Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy od listopada 2016 r. realizowane będą przez Centrum Wolontariatu przy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33.  W imieniu własnym i pracowników Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy pragnę wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w prace na rzecz mieszkańców Świdnicy i naszego Miasta podziękować. Dziękuje również partnerom: placówkom oświatowym, kulturalnym, sportowym, działającym w obszarze pomocy społecznej za wspólną pracę na rzecz organizacji i promocji wolontariatu  oraz wkład w rozwój idei niesienia bezinteresownej pomocy mieszkańcom Świdnicy. Praca z wolontariuszami wymaga otwartości i gotowości do ofiarowania wolontariuszom przestrzeni do wypróbowywania swoich możliwości oraz nauki i zdobywania doświadczeń.   Dziękując za współpracę, chciałabym jednocześnie życzyć twórczych pomysłów i dalszych osiągnięć w szerzeniu idei wolontariatu z korzyścią dla mieszkańców naszego Miasta.

Violetta Kalin

Dyrektor MOPS w Świdnicy