Centrum Pomocy Ukrainie

Centrum Pomocy Ukrainie przy ul. Długiej 33 prowadzi działania informacyjne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:30. W soboty oraz niedziele CPU jest nieczynne.

Kontakt z Centrum Pomocy Ukrainie w Świdnicy pod numerami telefonów: 74/856 29 96.

Przypominamy również, że utworzony został specjalny e-mail – dlaukrainy@um.swidnica.pl. Można tu zgłaszać chęć udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, ale także zwrócić się z prośbą o jej otrzymanie.

Miasto uruchomiło także zbiórkę środków finansowych, dzięki której będziemy mogli udzielić pomocy uchodźcom, którzy już u nas są i tym, którzy do nas przyjadą. Wpłaty darowizn można dokonywać na numer subkonta Urzędu Miejskiego w Świdnicy:
93 1240 4142 1111 0011 1201 6259

Za przekazane dary i środki finansowe serdecznie dziękujemy.