NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że od 1 lipca 2018r. można składać wnioski na:

 • świadczenia wychowawcze (500+),
 • świadczenia rodzinne, w tym zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dzieci,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenie „Dobry Start” (300+),

na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2018/2019.

W lipcu danego roku istnieje wyłącznie możliwość składania wniosków w formie elektronicznej – online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został umieszczony instruktaż składania wniosków o przyznanie świadczenia dobry start online zarówno przez portal Empatia, jak i przez bankowość elektroniczną (na dole strony należy wybrać sposób złożenia wniosku)

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o świadczenie dobry start przez swoje serwisy to:

Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie „Dobry Start” i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

 

Składanie wniosków drogą tradycyjną na informacji w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS Świdnica przy ul. Franciszkańskiej 7 (pokój nr 11) odbywać się będzie dopiero od 1 sierpnia 2018r.

Informacja czynna codziennie w godzinach od 8.00 – 15.00.

Informacja telefoniczna: 

świadczenia 500+ i 300+  – 74 854-90-50 wew. 49,

świadczenia rodzinne – 74 854-90-56,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 74 854-90-57.

 E-mail: swiadczenia@mops.swidnica.pl

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej www.mops.swidnica.pl w zakładkach: świadczenia rodzinne i alimentacyjne, 500+ oraz 300+.

 

ŚWIADCZENIE „DOBRY START” (300+)

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • od 1 lipca 2018r. do 31 sierpnia 2018r., ustalenie prawa do świadczenia 300+ oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 30 września 2018r.,
 • od 1 września 2018r. najpóźniej do 30 listopada 2018r., ustalenie prawa do świadczenia 300+ oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2018r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Okres świadczeniowy 2017/2018 trwa do 30 września 2018r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • od 1 lipca 2018r. do 31 sierpnia 2018r., ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 31 października 2018r.,
 • od 1 września 2018r. do 30 września 2018r., ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 30 listopada 2018r.,
 • od 1 października 2018r. do 31 października 2018r., ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2018r.,
 • od 1 listopada 2018r. do 30 listopada 2018r., ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 31 stycznia 2019r.,
 • od 1 grudnia 2018r. do 31 stycznia 2019r., ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 28 lutego 2019r.

Żeby świadczenia 500+ za miesiąc październik 2018r. nie przepadły stosowny wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 31 października 2018r. (zmianie ulegnie tylko termin wydania decyzji oraz wypłaty świadczenia).

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Okres zasiłkowy 2017/2018 trwa do 31 października 2018r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • od 1 lipca 2018r. do 31 sierpnia 2018r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada 2018r.,
 • od 1 września 2018r. do 31 października 2018r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do 31 grudnia 2018r.,
 • od 1 listopada 2018r. do 31 grudnia 2018r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do 28 lutego 2019r.

Żeby świadczenia rodzinne za miesiąc listopad 2018r. nie przepadły stosowny wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 30 listopada 2018r. (zmianie ulegnie tylko termin wydania decyzji oraz wypłaty świadczenia).

 

ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 Okres świadczeniowy 2017/2018 trwa do 30 września 2018r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • od 1 lipca 2018r. do 31 sierpnia 2018r., ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 31 października 2018r.,
 • od 1 września 2018r. do 30 września 2018r., ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 30 listopada 2018r.,
 • od 1 października 2018r. do 31 października 2018r., ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2018r.,
 • od 1 listopada 2018r. do 30 listopada 2018r., ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 31 stycznia 2019r.,
 • od 1 grudnia 2018r. do 31 stycznia 2019r., ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 28 lutego 2019r.

Żeby świadczenia z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik 2018r. nie przepadły stosowny wniosek trzeba złożyć najpóźniej do 31 października 2018r. (zmianie ulegnie tylko termin wydania decyzji oraz wypłaty świadczenia).

Skip to content