Ankieta dla rodziców

Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazują, że przed rodzicami stawiane są coraz to nowsze wyzwania. Dlatego chcielibyśmy zaproponować Mieszkańcom Świdnicy działania wspierające w pokonywaniu problemów związanych z wychowywaniem dzieci. W tym celu przygotowaliśmy ankietę, która pomoże przybliżyć nam obszar tych trudności.. Poznając Państwa potrzeby i oczekiwania, łatwiej będzie nam przygotować odpowiednią ofertę pomocową..

Ankieta jest w pełni anonimowa. Można ją wypełnić odręcznie i zostawić w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Franciszkańskiej 7, pok. 17 (parter), w przeznaczonym do tego pojemniku lub wypełnić formularz wchodząc na stronę:  https://forms.gle/5hZ1D7JAHxpR5mwSA

Ankieta jest elementem projektu „Świdnica przeciw przemocy”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na który Gmina Miasto Świdnica otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 2021 r. realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Skip to content