Akademia dla Rodziny – edukacja i wsparcie

pro_salute

Akademia Rodziny – edukacja i wsparcie

Program realizowany dzięki dotacji z budżetu Gminy Miasta Świdnicy. Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka www.um.swidnica.pl

  1. Warsztaty świadomego rodzicielstwa dla młodych rodziców, lub rodziców oczekujących dziecka, mające na celu psychoedukację dotyczącą rozwoju psychofizycznego dziecka od 0 do 7 roku życia, znaczenia prawidłowej więzi oraz relacji rodzic – dziecko, zaburzenia okresu rozwojowego od 0 do 7 roku życia, psychospołeczne i środowiskowe przyczyny zaburzeń rozwoju w tym okresie.
  2. Warsztaty psychoedukacyjne „Bezpieczne dorastanie” dla rodziców dzieci w okresie adolescencji – zapoznanie rodziców ze specyfiką okresu dojrzewania oraz niebezpieczeństwami wynikającymi z potrzeby separacji i indywiduacji w tym okresie (zachowania ryzykowne, funkcjonowanie autoagresywne i depresyjne, zachowania buntownicze), uświadomienie rodzicom znaczenia prawidłowej komunikacji w wychowaniu.
  3. Warsztaty psychoedukacyjne „Bezpieczne dorastanie” dla młodzieży w okresie dojrzewania – nastawione na poznawanie i rozumienie siebie, swoich emocji, potrzeb i możliwości oraz przygotowanie młodego człowieka do samodzielnego, prawidłowego i satysfakcjonującego życia dorosłego.
  4. Konsultacje indywidualne i wsparcie psychologiczne rodziny (rodziców, dzieci, innych członków rodziny) psychoedukacja, diagnoza w obszarze problemów z jakimi zgłasza się beneficjent, wsparcie psychologiczne, wskazanie możliwości i form wsparcia.

Wszystkie działania są bezpłatne!

EUROPEJSKA FUNDACJA INICJATYW PSYCHOSPOŁECZNYCH „PRO SALUTE”

Jodłowa 38, 58-100 Świdnica

Tel./fax 74 851 44 85 , e-mail: fundacjaprosalute@tlen.pl

KRS: 00001111255 NIP: 8842744254 REGON:  021829245

www.prosalute.pl

 

Skip to content