Projekt fundacji Ut Unum Sint

Zamknięcie placówek szkolnych, pogorszenie sytuacji materialnej wielu rodzin, izolacja oraz stres związany z restrykcjami epidemicznymi ma znaczący wpływ na wzrost zapotrzebowania na pomoc psychologiczną i społeczną dzieci i młodzieży.

Odpowiedzią na te problemy jest oferta dostępna od maja br. w Fundacji Ut Unum Sint. Zapewnienie specjalistycznej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie umiejętności życiowych i zainteresowań to działania organizowane przez Fundację dzięki dofinansowaniu Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach programu „Pajacyk”.

Realizując program Fundacja zapewnia dzieciom i młodzieży m.in. indywidualne poradnictwo psychologiczne, terapię, pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych, grupowe zajęcia socjoterapeutyczne, a ponadto zajęcia taneczne, plastyczne, kulinarne, czy naukę programowania. Organizowane będą również zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz wyjścia do kina i teatru.

Fundacja przygotowała również ofertę dla rodziców uczestniczących w programie. Są to przede wszystkim:

  • warsztaty „Szkoła dla rodziców czyli jak mówić, żeby dzieci słuchały i jak słuchać, żeby do nas mówiły”,
  • terapia rodzinna.

Uczestnikami programu są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 roku życia, wychowankowie placówki wsparcia dziennego „Oratorium”, rodzice i opiekunowie dzieci oraz chętni mieszkańcy Świdnicy, którzy chcą skorzystać z oferty.

Fundacja Ut Unum Sint zaprasza dzieci, młodzież oraz rodziców do udziału w projekcie. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty z Panią Danutą Capek, ul. A. Mickiewicza 9 (siedziba Fundacji), od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00, lub telefonicznie pod nr 605-950-620.