Współpraca z Centrum Usług Medycznych MARCONI MEDICA

13 marca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy rozpoczął współpracę w zakresie rehabilitacji leczniczej świadczonej na rzecz osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z Centrum Usług Medycznych MARCONI MEDICA. Porozumienie dotyczy m.in. ułatwienia dostępności do refundowanych przez NFZ – świadczeń medycznych fizjoterapii ambulatoryjnej oraz w warunkach domowych, a także realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów.